Dyrektor: mgr Beata Szczęsna - edukacja wczesnoszkolna, informatyka,technika,edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Monika Pyrz - język polski

mgr Lucyna Lolo - historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Ewa Czerwiec  - język angielski

mgr Anna Zgrzywa - język rosyjski

mgr Bożena Głogowska - przyroda, geografia, technika, informatyka, biblioteka

mgr Barbara Siepka - matematyka, fizyka

mgr Elżbieta Sroka - chemia, biologia

mgr Marcin Reczek - wychowanie fizyczne

mgr Ewa Podsiadła - edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia, oligofrenopedagogika

mgr Grażyna Żak - edukacja wczesnoszkolna,muzyka, plastyka,wychowanie do życia w rodzinie

mgr Izabela Nowak - wychowanie przedszkolne

mgr Małgorzata Kozak - logopedia

ks. mgr Krzysztof Serafin - religia